Bitka kod Imbabe ili Bitka kod piramida se odigrala 23. jula 1798. godine Nakon što je osvojio grad i luku Aleksandriju 2. jula 1798. Napoleon je sa svojim jedinicama krenuo u osvajanje grada Kaira. Egipatski Murat beg okupio je oko 6000 mameluka (robovi vojnici raznih rasa i nacionalnosti koji su kupljeni za obuku i službu u vojsci. Jedinica mameluka broji 1000 vojnika, a zapovijeda joj emir) i na desnoj obali rijeke Nil, nedaleko od drevnih Egipatskih piramida, složio svoj bojni red i spremno čekao na pojavu francuskih vojnika. Nadnevka 23. jula 1798. kod Gizaha, pred piramide, nedaleko od sela Imbabe, izbilo je pet Napoleonovih divizija. Mameluci su izašli iz svojih rovova i

Comments