Katedrala svetog Bonaventure u Banjoj Luci je jedna od četiri katedrale u Bosni i Hercegovini. Sjedište je Banjalučke biskupije i biskupa Franje Komarice. Katedrala je posvećena svetom Bonaventuri, franjevačkom srednjovjekovnom teologu
Katedrala u kršćanskoj terminologiji je crkva u kojoj biskup, odnosno nadbiskup ima svoju stolicu, odnosno sjedište (grč. καθέδρα; lat. kathedra) i obavlja vjerske obrede. Također pogledajte Sarajevska katedrala Katedrala svetog Bonaventure
Književnici Adelbert von Chamisso Arno Schmidt Bertolt Brecht Bettina von Arnim Carl Zuckmayer Christian Fürchtegott Gellert Else Lasker-Schüler Emanuel Geibel Erich Kästner Erich Maria Remarque Ernst Toller Fanny Lewald Friedrich Gottlieb Klopstock Friedrich Schiller Günter Grass Gustav Fechner Heinrich Böll Heinrich Heine Heinrich von Kleist Hildegard von Bingen Isolde Kurz Jakob Grimm Johann Christoph Adelung Johann Gottfried Herder Johann Wolfgang von Goethe Jurek Becker Karl May Ludwig Tiec
Bitka kod Imbabe ili Bitka kod piramida se odigrala 23. jula 1798. godine Nakon što je osvojio grad i luku Aleksandriju 2. jula 1798. Napoleon je sa svojim jedinicama krenuo u osvajanje grada Kaira. Egipatski Murat beg okupio je oko 6000 mameluka (robovi vojnici raznih rasa i nacionalnosti koji su kupljeni za obuku i službu u vojsci. Jedinica mameluka broji 1000 vojnika, a zapovijeda joj emir) i na desnoj obali rijeke Nil, nedaleko od drevnih Egipatskih piramida, složio svoj bojni red i spremno čekao na pojavu francuskih vojnika. Nadnevka 23. jula 1798. kod Gizaha, pred piramide, nedaleko od sela Imbabe, izbilo je pet Napoleonovih divizija. Mameluci su izašli iz svojih rovova i
Evropska unija (skraćeno: EU) je unija (zajednica) dvadeset osam evropskih država, koje su, prije svega, locirane na teritoriji Evrope[4]. Unija je oformljena pod sadašnjim imenom Ugovorom o Evropskoj uniji (više poznatim pod imenom Mastrihtski ugovor) 1992. godine. Mnogi aspekti EU su postojali i prije potpisivanja ovog ugovora, preko raznih organizacija oformljenih pedesetih godina dvadesetog vijeka
Mađarski jezik je službeni jezik Republike Mađarske, kao i Autonomne Pokrajine Vojvodine te dijelovima Republike Slovenije (okolina mjesta Lendava, u istočnoj Sloveniji). Pored toga, mađarski se govori i u dijelovima Rumunije, Slovačke, Ukrajine, Hrvatske i Austrije, ali u njima ne uživa status službenog jezika. Pripada fino-ugarskoj grupi uralskih jezika. Njime govori 14,5 miliona ljudi. Pošto je mađarski jezik službeni jezik Mađarske, on je istovremeno i jedan od službenih jezika Evropske Unije
Ekonomija (dolazi od grčke riječi Oikonomia; oikos - kuća, nomos - zakon) je naučna disciplina koja proučava kako društva upotrebljavaju oskudne resurse da bi proizvela određena dobra i usluge i raspodijelila ih među ljudima. U osnovi gore navedene definicije su dvije ključne zamisli u ekonomiji
Crkva bosanska je bila autohtona crkva u Bosni koja je postojala tokom srednjeg vijeka. Bosna je od samog početka srednjeg vijeka bila posebna etnička, kulturna i politička cjelina. Ona je imala vlastiti kulturno-politički razvoj koji je doveo do stvaranja niza posebnosti, kako u sferi duhovnosti (domaća bogumilska vjera), tako i u kulturi (stećci, vlastitio pismo bosančica i dr.), politici (domaća vladarska dinastija banova i kraljeva, razvijena i jaka država), te niz drugih tipičnih bosanskih karakteristika koje su poznate širom svijeta
Hrišćanstvo ili kršćanstvo je monoteistička svjetska religija, nastala u Palestini u 1. vijeku n.e. Obuhvata brojne hrišćanske crkve, zajednice i sekte, kojima je zajednička vjera u Isusa Krista, te prihvatanje života u skladu s evanđeljem. Hrišćanstvo je, prema hrišćanskom vjerovanju, osnovao Isus Krist (Hrist), a njeni sljedbenici nazivaju se hrišćanima (kršćanima). Hrišćanstvo pripada tipu historijske, proročke i objavljene religije, etično-mistične strukture, spasenjski i eshatološki usmjerene. Kroz historiju se raščlanilo na više konfesija (rimokatoličanstvo, pravoslavlje, protestantizam, nestorijanstvo i monofizitstvo) i njima odgovarajućih crkava (Rimokatolička crkva, Pravoslavna crkva, protestantske crkve i istočne pretkalcedonske crkve). Hrišćanska era počinje Isusovim rođenjem