Three potentially habitable worlds found orbiting nearby ultra-cool The secret life of the Orion Nebula News · [ 19 May 2016 ] First ... They found that this dim and cool star faded slightly at regular ..
L'internationalisme, basé sur des relations intergouvernementales, repose sur la volonté des États-nations et de leurs dirigeants. Il ne doit pas être confondu avec le mondialisme qui vise la mondialisation démocratique ou l’unité politique du monde, avec des institutions supranationales et démocratiques, éventuellement fédérales
Rusija (ruski: Росси́я), također poznata kao Ruska Federacija (ruski: Росси́йская Федера́ция), je država koja se prostire preko ogromnih prostranstava istočne Evrope i sjeverne Azije. Sa površinom od 17.075.400 km2 (6.595.600 mi2), Rusija je najveća država na svijetu, pokrivajući skoro duplo veću teritoriju od Kanade, Kine, ili Sjedinjenih Američkih Država. Po broju stanovnika je deveta najmnogoljudnija država na svijetu sa skoro 144 miliona stanovnika u 2014. godini
Finski jezik (suomi ili suomen kieli) pripada baltofinskoj grupi ugro-finskih jezika; srodan je estonskom i livonskom jeziku. Njime govori 90% ljudi u Republici Finskoj, te određen broj stanovnika u Švedskoj, Norveškoj, SAD, Rusiji, Estoniji, Litvaniji i Latviji. Finski jezik je dobio određen broj elemenata iz germanskih i baltičkih jezika. Pismo je finska latinica. Osnivač finskog književnog jezika je Michael Agricoale 1542, a pisac prve finske gramatike Eskil Petraeus 1649
Češki jezik (na češkom: čeština ili český jazyk) je službeni jezik 10,5 miliona stanovnika Češke. Najveća je češka dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama, a procjenjuje se da ih ondje ima oko 0,5 miliona. U ostalim dijelovima Amerike i u pojedinim evropskim zemljana broj im ne prelazi nekoliko desetaka hiljada
Prezent (lat. praesens = sadašnji) naziv je za sadašnje vrijeme u jezicima. Neki jezici imaju jedan oblik prezenta, a neki više njih. Prezent obuhvata radnju u trenutku govora (izražava sadašnjost). Tvori se dodavanjem četiri vrste nastavaka na prezentsku osnovu. Prezentsku osnovu dobijamo kada od trećeg lica jednine oduzmemo nastavak
Imperfekt (lat. imperfectus = nesvršen) je prošlo nesvršeno vrijeme glagola u bosanskom jeziku (kao i u hrvatskom, srpskom i drugim jezicima). Tvori se od nesvršenih glagola, od infinitivne ili prezentske osnove i nastavaka: -ah, -aše, -aše, -asmo, -aste, -ahu -jah, -jaše, -jaše, -jasmo, -jaste, -jahu -ijah, -ijaše, -ijaše, -ijasmo, -ijaste, -ijahu
Sufiks ili postfiks – u gramatici – je afiks koji se nalzi nakon korijena riječi. Uobičajeni primjeri su padežni završeci koji označavaju promjene imenica i pridjeva po padežima (deklinaciju) te glagolski završeci koji čine konjugaciju glagola.[1][2] U bosanskom, kao i u ostalim [[Indoevropski jezici|indoevropskim jezicima, sufiksi mogu nositi gramatičku (infleksijski sufiksi) ili leksičku informaciju (derivacijski sufiksi). Infleksijski sufiks se ponekad označava kao desinent. Primjeri sufiksa : Djevojke – sufiks -e označava množinu ženskog roda. Radi – sufiks -i označava treće lice prezentne jednine. Radi'aše – sufiks -aše označava treće lice jednine imperfekta.
Semantika (grčki semantikos, koji daje znakove, značajan, simptomatičan, od sema, znak) se odnosi na aspekte značenja koji su izraženi u jeziku, kodu ili nekom drugom obliku predstavljanja. Semantika se kontrastira drugim dvama aspektima smislenog izraza, napose sintaksom, konstrukcijom složenih znakova iz jednostavnijih, te pragmatikom, praktičnoj uporabi znakova od strane agenata ili zajednica u svrhu interpretacije pojedinih okolnosti ili konteksta. Po uobičajenoj konvenciji po kojoj se proučavanje ili teorija slovi imenom subjekta koji se proučava, semantika također može označavati teoretsko proučavanje značenja u sistemima ili znakovima
Prefiks ili predmetak – u gramatici – je afiks koji se nalazi ispred korijena neke riječi. Dodavanje na početak jedne riječi, nju mijenja u drugu riječ, često i suprotnog značenja. Na primjer, kada je prefiks ne dodaje na riječ sretan, stvara riječ nesretan. Posebno u proučavanju jezika, prefiks se također zove i preformativ, jer mijenja oblik (=preformira) riječi pred kojima je postavljen. Prefiksi, kao i drugi afiksi, mogu biti flektivni, (mijenjanje sintaksnê kategorijê) ili derivacioni – mijenjanje bilo leksičkê kategorijê ili semantičkih značenja.[1][2
Neutralno gledište pri pisanju članaka na Wikipediji je osnovno i neosporivo pravilo Wikipedije. Cilj wikipedije je da prikupi što veći broj objektivnih članaka o različitim temama, članaka koji će predstaviti svaku temu sa neutralne tačke gledišta. To podrazumijeva da se činjenice i ideje trebaju prezentirati na takav način da ih i pristalice i protivnici nekog gledišta mogu prihvatiti. Naravno, gotovo je nemoguće postići 100% objektivnost, ali je zbog kvaliteta enciklopedije neophodno učiniti sve što je moguće da se neutralnost poštuje